Het Resonans-kwartet
Resonans is een kwartet van zeer bedreven en bevlogen professionele musici. Alle vier zijn ze “groot geworden” met andere instrumenten. En alle vier vielen ze als een blok voor de nyckelharpa toen dat instrument op hun weg kwam. Via studie bij grootheden van dit instrument, zoals Marco Ambrosini, Torbjörn Näsbom, Didier François, Magnus Holmström, ontwikkelden ze hun technisch kunnen en repertoire. Sindsdien lijkt de nyckelharpa hun uiteindelijke bestemming. Niet dat ze hun andere instrumenten verwaarlozen: die komen in concerten van Resonans namelijk óók aan bod! Met een repertoire van Rock&roll tot Barok, van Zweden tot het Midden-Oosten, brengt Resonans met de concerten een unieke muziekervaring. Door de enorme afwisseling, de boeiende en soms komische presentatie, én door de verrassende klankrijkdom van de nyckelharpas.
Tim de Wijs begon als kind al met de viool. Kort daarna kwamen klarinet en saxofoon erbij. Tijdens zijn conservatoriumjaren speelde hij viool in het Nationaal Jeugdorkest. Tegelijk ontwikkelde hij zich met de klarinet tot specialist in jazz en volksmuziek. Momenteel is Tim al tientallen jaren viooldocent. Daarnaast speelde hij in veel orkesten, waaronder Metropole, Gelders Orkest en het beroemde tango-orkest van Malando. Maar tegelijk werkte hij in diverse professionele volksmuziek-ensembles. Dit alles resulteerde in veel tournees, LPs en CDs. De nyckelharpa kwam er later bij. Tim is misschien wel de meest actieve musicus van het ensemble: naast de vioollessen en Resonans werkt hij in een aantal andere ensembles.
Jos Koning is musicoloog en socioloog, maar vooral al tientallen jaren prof-violist, van hardrock tot klassiek, in tientallen bands, met tientallen LPs en CDs. In 1975 –  1976 woonde hij in East Clare (Ierland), toen nog onbekend muziekgebied. Hij speelde daar veel met lokale muzi- kanten en heeft hier uitgebreid over gepubliceerd. Als veelzijdig viooldocent heeft Jos work- shops en lessen gegeven aan musici op allerlei niveaus. Daarnaast publiceerde hij een serie vioolwerkboeken onder de naam Rock the Fiddle, en een serie speelboeken onder de titel Twee Violen en een Bas. Van 1991 – 2005 woonde hij in Zweden, waar hij de nyckelharpa leerde kennen. Veel van zijn werk is te vinden via zijn site.
Elayne Lussenburg studeerde schoolmuziek en viool aan de conservatorium in Den Haag en Rotterdam. Vanaf 1985 heeft ze internationaal opgetreden, onder meer in het Nieuw Philharmonisch Orkest en barokorkest Florilegium Musicum, Daarnaast speelde ze volksmuziek en oude muziek bij uiteenlopende ensembles. Rond 2009 ontdekte ze de nyckelharpa. Elayne is ook op andere manieren met muziek bezig. Eerst vanaf 1997, als cultuurmakelaar en manager kunsteducatie en kunstenaarsondersteuning. In 2012 ging de boeg om; vanaf die tijd werkt ze als coach en therapeut waarbij zij muziek inzet in haar praktijk. Daarmee heeft de cliënt makkelijker toegang heeft tot emoties. Muziek raakt altijd, voorbij taal en denken. Met deze benadering heeft Elayne ook veel andere therapeuten geïnspireerd.
Tonny Holsbergen begon haar muzikale carrière als zangeres. Ze zong onder meer bij het Internationaal Folkloristisch danstheater (later omgedoopt tot Internationaal Danstheater) en diverse ensembles. Later specialiseerde ze zich in de draailier en trad daarmee o.m. op met het Noordhollands Philharmonisch Orkest. Hiervandaan was de stap naar de nyckelharpa niet groot. Tonny bespeelt daarnaast ook de Northumbrian smallpipes, een kleinere, met blaasbalg aangedreven doedelzak uit Noord-Engeland. Naast haar muzikale werk, met diverse ensembles en tournees, is Tonny beeldend kunste- naar. Na haar studie aan verschillende kunstacademies heeft ze een enorm oeuvre aan twee- en driedimensionaal werk gecreëerd, waarvan een groot deel in het buitenland onderdak gevonden heeft - met name ook in Oman. Daar portretteert ze regelmatig de sultan, en neemt ze de culturele hoogtepunten in haar werk op.
in English please! Nederlands graag! Nederlands graag!
Het Resonans-kwartet
Resonans is een kwartet van zeer bedreven en bevlogen professionele musici. Alle vier zijn ze “groot geworden” met andere instrumenten. En alle vier vielen ze als een blok voor de nyckelharpa toen dat instrument op hun weg kwam. Via studie bij grootheden van dit instrument, zoals Marco Ambrosini, Emilia Amper, Torbjörn Näsbom, Didier François, Magnus Holmström, ontwikkelden ze hun tech- nisch kunnen en repertoire. Sindsdien lijkt de nyckelharpa hun uiteindelijke be- stemming. Niet dat ze hun andere instrumenten verwaarlozen: die komen in con- certen van Resonans namelijk óók aan bod! Met een repertoire van Rock&roll tot Barok, van Zweden tot het Midden-Oosten, brengt Resonans met de concerten een unieke muziekervaring. Door de enorme afwisseling, de boeiende en soms komische presentatie, én door de verrassende klankrijkdom van de nyckelharpas.
Tim de Wijs begon als kind al met de viool. Kort daarna kwa- men klarinet en saxofoon erbij. Tijdens zijn con- servatoriumjaren speelde hij viool in het Natio- naal Jeugdorkest. Tegelijk ontwikkelde hij zich met de klarinet tot specialist in jazz en volksmu- ziek. Momenteel is Tim al tientallen jaren viooldocent. Daarnaast speelde hij in veel orkesten, waaron- der Metropole, Gelders Orkest en het beroemde tango-orkest van Malando. Maar tegelijk werkte hij in diverse professionele volksmuziek-ensem- bles. Dit alles resulteerde in veel tournees, LPs en CDs. De nyckelharpa kwam er later bij. Tim is misschien wel de meest actieve musicus van het ensemble: naast de vioollessen en Resonans werkt hij in een aan- tal andere ensembles.
Jos Koning is musicoloog en socioloog, maar vooral al tiental- len jaren prof-violist, van hardrock tot klassiek, in tientallen bands, met tientallen LPs en CDs. In 1975 –  1976 woonde hij in East Clare (Ierland), toen nog onbekend muziekgebied. Hij speelde daar veel met lokale muzikanten en heeft hier uit- gebreid over gepubliceerd. Als veelzijdig viooldo- cent heeft Jos workshops en lessen gegeven aan musici op allerlei niveaus. Daarnaast publiceerde hij een serie vioolwerkboeken onder de naam Rock the Fiddle, en een serie speelboeken onder
Elayne Lussenburg  studeerde schoolmuziek en viool aan de conser- vatorium in Den Haag en Rotterdam. Vanaf 1985 heeft ze internationaal opgetreden, onder meer in het Nieuw Philharmonisch Orkest en barokor- kest Florilegium Musicum, Daarnaast speelde ze volksmuziek en oude muziek bij uiteenlopende ensembles. Rond 2009 ontdekte ze de nyckel- harpa. Elayne is ook op andere manieren met muziek
Tonny Holsbergen begon haar muzikale carrière als zangeres: ze zong onder meer bij het Internationaal Folkloris- tisch danstheater (later omgedoopt tot Internatio- naal Danstheater) en diverse ensembles. Later specialiseerde ze zich in de draailier en trad daar- mee o.m. op met het Noordhollands Philharmo- nisch Orkest. Hiervandaan was de stap naar de nyckelharpa niet groot. Tonny bespeelt daarnaast ook de Northumbrian smallpipes, een kleinere, met blaasbalg aangedreven doedelzak uit Noord- Engeland. Naast haar muzikale werk, met diverse ensembles en tournees, is Tonny beeldend kunstenaar. Na haar studie aan verschillende kunst- academies heeft ze een enorm oeuvre aan twee- en driedimensionaal werk op haar naam staan, waarvan een groot deel in het buitenland onderdak gevonden heeft - met name ook in Oman. Daar portretteert ze regelmatig de sultan, en neemt ze de culturele hoogtepunten in haar werk op.
bezig. Eerst vanaf 1997, als cultuurmakelaar en manager kunsteducatie en kunste- naarsondersteuning. In 2012 ging de boeg om; vanaf die tijd werkt ze als coach en therapeut waarbij zij muziek inzet in haar praktijk. Daarmee heeft de cliënt makke- lijker toegang heeft tot emoties. Muziek raakt altijd, voorbij taal en denken. Met deze benadering heeft Elayne ook veel andere therapeuten geïnspireerd.
de titel Twee Violen en een Bas. Van 1991 – 2005 woonde hij in Zweden, waar hij de nyckelharpa leerde kennen. Veel van zijn werk is te vinden via zijn site.